Därför är veteraner en utmärkt källa till arbetskraft

Åldersdiskriminering är vanligt förekommande i samband med att företag ska nyanställa. Men enligt rekryteringsbolaget Manpower bidrar anställning av seniorer med en lång rad fördelar, såsom en mer dynamisk och trivsam arbetsmiljö.

I den här artikeln belyser vi många av de positiva aspekter som kan sammankopplas med rekrytering av veteraner. Vi pratar även om den ökande åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden, samt den problematik som åldersdiskriminering medför.

Åldersdiskrimineringen är omfattande

Redan i 40-årsåldern minskar chansen att bli kontaktad vid rekrytering, menar Ny Teknik. Och när du är 65 år gammal är chansen att bli kallad till en arbetsintervju nästintill helt obefintlig.

Trots att äldre medarbetare kan bidra med en utmärkt arbetsinsats bidrar rykten och fördomar till att det är svårt att hitta arbete som senior, då veteraner sällan får chansen att visa vad de kan bidra med på arbetsmarknaden.

Läs mer: Vad är bäst – solceller eller värmepump?

Magnus Carlsson, som är docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, menar att åldersdiskriminering kan leda till ett flertal negativa konsekvenser för den enskilde, som bland annat riskerar att känna sig bortsorterad och ej åtråvärd på arbetsmarknaden. Att inte anställa seniorer är dessutom en ekonomisk förlust för samhället i stort, menar Magnus.

Fördelar med att anställa veteraner

Nedanstående fördelar är applicerbara på veteraner som grupp, men individuella skillnader gällande personlighetsdrag kan förstås vara aktuella i somliga fall.

Veteraner kan se mönster och sammanhang: Allteftersom du blir äldre försämras din så kallade ”fluid intelligence”, dvs. din förmåga att ta emot och behandla ny information. Det tillkortakommandet kompenseras av att din så kallade ”crystallized intelligence” förbättras. Detta fenomen innefattar din förmåga att kunna processa tidigare erfarenheter för att se nya mönster och sammanhang, som yngre förmågor kan ha svårt att urskilja.

Veteraner har en god arbetsetik: Detta inkluderar exempelvis punktlighet, personlig mognad samt viljan att lära sig samt kvalitetstänk.

Veteraner har högre erfarenhet: Många seniorer har en lång bakgrund gällande förvärvsarbete, vilket bör innebära att deras expertis är stor.

Veteraner har en låg arbetsfrånvaro: Äldre medarbetare har i regel lägre arbetsfrånvaro i jämförelse med förvärvsanställda som är unga, eller i medelåldern. Detta då äldre medarbetare sällan nyttjar anställningsfördelar likt ”vård av barn”, eller VAB.

Veteraner är mer lojala: Yngre förmågor byter arbetsplats mer frekvent i jämförelse med äldre medarbetare. Veteraner ser det ofta inte som lönsamt att byta arbetsplats för en marginell löneökning, vilket innebär att de stannar längre på en och samma arbetsplats.

Veteraner har en positiv attityd och vill lära sig mer: Att seniorer skulle ha en motvilja till att lära sig nya saker är en myt. Även om inlärningsförmågan är bättre för yngre medarbetare visar studier att veteraner klarar av att lära sig nya saker i samma utsträckning som yngre, om viljan finns.

Veteraner har en god konfliktlösningsförmåga: Seniorer har i regel en stor erfarenhet av att kommunicera med andra människor. Det bör innebära att veteraner lämpar sig väl för serviceyrken, likt kundtjänstbefattningar samt servering.

Veteraner ses ofta som förebilder: Seniorer har en god förmåga att lyssna, och betraktas ofta som förebilder av yngre kollegor. Veteraner har även en bättre förståelse gällande vilken arbetskultur som råder, och för ofta över de erfarenheterna till deras yngre kollegor.

Veteraner är mer positiva: Studier har visat att äldre medarbetare klagar mindre, samt att de talar sanning i större utsträckning i jämförelse med yngre medarbetare.

Rulla till toppen